Real Finance

[email protected]

Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 19:00

Ασφάλεια Ενυπόθηκης Κατοικίας

Η ασφάλεια ενυπόθηκης κατοικίας είναι μία από τις σημαντικότερες ενέργειες που θα κληθείτε να κάνετε, κατά την αγορά ενός σπιτιού μέσω χρηματοδότησης στεγαστικού δανείου. Η ασφάλιση της κατοικίας είναι υποχρεωτική ως προς την κάλυψη συγκεκριμένων κινδύνων, ώστε το τραπεζικό ίδρυμα να είναι εξασφαλισμένο ότι σε περίπτωση ζημιών – καταστροφών, θα εξασφαλίσει τα χρήματά της, ενώ παράλληλα ο δανειζόμενος θα αποζημιωθεί στην αξία του κατασκευαστικού κόστους  – πυρ – ασφαλιστέα αξία , σε περίπτωση ολικής καταστροφής. 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 462 της Τράπεζας της Ελλάδος, πριν την εκταμίευση του Στεγαστικού Δανείου, ο δανειζόμενος υποχρεούται στην ασφάλιση του ακινήτου που αγοράζεται. Οι ασφαλιστικές καλύψεις που ζητούνται από την εκάστοτε τράπεζα, ενδέχεται να διαφέρουν. 

Υποχρεωτικές καλύψεις:

Η Εγκύκλιος διευκρινίζει ρητά ότι ο δανειολήπτης δεν είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει στην τράπεζα που του χορηγεί το δάνειο, την ασφάλιση της κατοικίας του. Έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα την ασφαλιστική εταιρεία που επιθυμεί, εφόσον το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή του σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια κατοικίας, θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύματος που χορηγεί την πίστωση.

Ενδεικτικές επιπρόσθετες καλύψεις

Χρήσιμοι Όροι για την Ασφάλεια Κατοικίας

Όριο κάλυψης & Απαλλαγή

Το όριο κάλυψης, είναι το μέγιστο ποσό με το οποίο μπορεί να αποζημιωθεί μια ζημιά στην κατοικία σας. Το όριο κάλυψης ισχύει ανά γεγονός και ετησίως, ενώ μειώνεται με κάθε ζημιά που μπορεί να προκύψει. Κάθε έτος ανανεώνεται. Η απαλλαγή, είναι ένα ποσό από μια ζημιά το οποίο δεν αποζημιώνεται.

Υποασφάλιση

Η υπασφάλιση μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πρόβλημα για την κατοικίας σας. Αν το ακίνητο ασφαλιστεί σε μικρότερη από την πραγματική του αξία, αυτό σημαίνει ότι “υπασφαλίζεται”. Έτσι, σε περίπτωση ζημιάς, όπου εφαρμόζεται ο Αναλογικός Κανόνας Ασφάλισης, δε θα είναι δυνατό να αποζημιωθείτε με το σωστό ποσό. Με την αναλογική αποζημίωση ο ασφαλισμένος δεν θα αποζημιωθεί στο βαθμό που θα αποζημιωνόταν αν δεν υπήρχε θέμα υπασφάλισης.

Υπερασφάλιση

Αντίθετα με την “υπασφάλιση” υπάρχει η περίπτωση της λάθος εκτίμησης σχετικά με την αξία του ακινήτου, δηλώνοντας στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεγαλύτερη αξία από την πραγματική. Αυτό λέγεται υπερασφάλιση. Αντίστοιχα και σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζεται ο Αναλογικός Κανόνας Ασφάλισης και ο ασφαλισμένος θα αποζημιωθεί με βάση πραγματική αξία του και εκείνης που έχει δηλωθεί.

 

Αξία Καινουργούς

Η Αξία καινουργούς σημαίνει ότι η ασφαλιζόμενη αξία της κατοικίας, αντιστοιχεί στα χρήματα που χρειάστηκαν για να αποκτηθεί ένα νέο, αμεταχείριστο περιουσιακό στοιχείο. Ανεξάρτητα από την παλαιότητα της κατοικίας, ο ασφαλισμένος θ’ αποζημιωθεί ώστε να δημιουργήσει εκ νέου την κατοικία, ανάλογα με τη ζημιά που έχει υποστεί. Για την σωστή ασφάλιση της κατοικίας, θα πρέπει να υπολογίζεται το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο με βάση τις τιμές της αγοράς και όχι με βάση την παλαιότητα του ακινήτου.

Συχνές Ερωτήσεις

Η Ελλάδα είναι μία σεισμογενής περιοχή που πλήττεται από τακτικές δονήσεις, που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις περιουσίες των ιδιοκτητών. Ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, παρατηρείται ανοδική αύξηση από πυρκαγιές λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, των ισχυρών ανέμων, ακόμη και των εμπρησμών. Ιδιαίτερα οι κατοικίες που βρίσκονται κοντά σε δασικές ή αγροτικές περιοχές είναι εκτεθειμένες σε μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Παράλληλα, στη χώρα μας αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι καταστροφές που οφείλονται σε πλημμύρες και έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία δύναται να προκαλέσουν ανυπολόγιστη ζημιά στην κατοικία. Ακόμη, σε περίπτωση ζημίας το κεφάλαιο που μπορεί να απαιτείται για την αποκατάσταση της ενδέχεται να είναι υψηλό για τις οικονομικές δυνατότητες του ιδιοκτήτη.

Το ετήσιο κόστος της ασφάλειας κατοικίας είναι προσιτό για τα νοικοκυριά. Μπορείτε να εξασφαλίσετε ολοκληρωμένη προστασία για την κύρια ή εξοχική σας κατοικία με μόνο 1,1€ ανά τετραγωνικό μέτρο για όλο το χρόνο.

Το οικονομικό κόστος ασφάλισης μπορεί να υποστηριχθεί από πολλά νοικοκυριά, παρά τη δυσχερή οικονομική συγκυρία της χώρας και να εξασφαλίσει στον ιδιοκτήτη μία ολοκληρωμένη προστασία από φυσικές καταστροφές και φυσικά φαινόμενα!

Παράδειγμα ασφάλισης: Για κατοικία 100 τ.μ. με αξία κτιρίου 100.000€ το κόστος ασφάλιση ανέρχεται στο ποσό των από 110€/έτος. Επιπλέον μπορείτε να εξασφαλίσετε ολοκληρωμένη κάλυψη με ασφάλιση του περιεχομένου της κατοικίας σας, μόνο με 49,99€/έτος για αξία περιεχομένου 25.000€.

Ναι, μπορεί να ασφαλιστεί κατά περίπτωση. Ορισμένες από τις προϋποθέσεις ασφάλισης καθορίζονται από τη γεωγραφική της τοποθεσία (αν βρίσκεται κοντά σε θάλασσα ή δάσος), τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και από το αν επιβλέπεται από κάποιον ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ρωτήστε μας για τα Κορυφαία Προγράμματα Ασφάλισης

Είστε έτοιμοι να ασφαλίσετε την ενυπόθηκη κατοικία σας;